Happly Pola xuất hiện tại Việt Nam tham dự Cười Xuyên Việt. Tham dự với tư cách khách mời, Happy Pola khiến Hoài Linh cười té gục ghế.

z535050277192_601c1f31a66bbc30643334d22f01b908

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close [X]