Xem lại những cảnh quay lạnh đến khắc nghiệt của Sơn Tùng cùng bạn diễn cũng như toàn bộ ekip tại Hàn Quốc. Hậu trường Nơi này có anh tập 1.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close [X]