paul-pogba

Các “Cậu Bé Vàng”Từ Năm 2003 Đến Nay Gọi Tên Hàng Công

(Cali88.net) – Nhằm tôn vinh các cầu thủ trẻ tài năng và nhiều triển vọng giải thưởng Golden Boy sẽ nhằm tạo tiền đềcho “Cậu bé vàng” Phát triển, nhưng đa số đều họ chơi ở hàng công. Giải thưởng này được xem như là một giải thưởng quả bóng vàng mô hình nhỏ nên không thể tránh[…]